Rusza przebudowa ul. Oświęcimskiej

W pierwszej połowie grudnia br. gotowy będzie po modernizacji blisko 400-metrowy odcinek drogi powiatowej nr 1868K ul. Oświęcimska w Skidziniu (Gm. Brzeszcze). Dziś w Starostwie z udziałem członków zarządu powiatu i wykonawcy została popisana umowa na przebudowę odcinka powiatowego traktu.

Wartość robót przekracza 1,6 mln zł. Zadanie jest finansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, Powiatu Oświęcimskiego oraz Gminy Brzeszcze.

Inwestycja obejmuje wykonanie: chodnika, zjazdów do posesji, zatok autobusowych, wzmocnienie konstrukcji drogi oraz wykonanie nowej nawierzchni, odwodnienie drogi z odprowadzeniem wód opadowych nową kanalizacją deszczową.

Ponadto wykonanie nowej organizacji ruchu z oznakowaniem pionowym i poziomym oraz montaż oświetlenia solarnego przejścia dla pieszych w rejonie ul. Piwnej.

Roboty prowadzić będzie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowo-Transportowe „HANDREM” Wiesław Słowik, które zostało wyłonione na drodze procedury przetargowej.

Planowane zakończenie inwestycji to 11 grudnia br.

Źródło: www.powiat.oswiecim.pl