Fundusz sołecki 2021

Fundusz Sołecki 2021 zatwierdzony na Zebraniu Wiejskim

 1. Zakup stojaka na rowery – 1600 zł
 2. Zakup kosza do koszykówki – 3500 zł
 3. Dofinansowanie Pikniku Rodzinnego w Skidziniu – 3000 zł
 4. Zakup paliwa do kosiarek – 2000 zł
 5. Zakup wykładziny do szkoły – 2500 zł
 6. Zakup zieleni do obsadzenia placu zabaw i siłowni – 3500 zł
 7. Zakup lamp LED do oświetlenia placu zabaw i siłowni – 2000 zł
 8. Zakup piasku do placu zabaw – 1000 zł
 9. Zakup projektora multimedialnego, ekranu i sprzętu nagłośnieniowego – 5000 zł
 10. Zakup kapsuły na AED – 2500 zł
 11. Przygotowanie podłoża pod garaż sołecki – 5000 zł
 12. Zakup szafek skrytkowych ubraniowych – 3000 zł
 13. Zakup kamery do monitoringu – 3000 zł
 14. Zakup środków do konserwacji placu zabaw i siłowni – 2443,70 zł
 15. Doposażenie strojów ludowych zespołu regionalnego „Skidzinianie” – 5000 zł

Suma 45 043,70 zł