Sołtys

Mateusz Bielenin – 660 714 064 – mateusz_bielenin@rm.brzeszcze.pl

Rada Sołecka

Paweł Chojnacki – pchojnacki@skidzin.pl

Tadeusz Karpiel – tkarpiel@skidzin.pl

Barbara Klęczar – bkleczar@skidzin.pl

Marzena Mitoraj – mmitoraj@skidzin.pl

Sylwia Szwed Sporysz – ssporysz@skidzin.pl

Robert Uroda – 660 541 780 – ruroda@skidzin.pl