Zebranie wiejskie

OGŁOSZENIE


Sołtys i Rada Sołecka Skidzinia zaprasza mieszkańców Skidzinia na zebranie wiejskie,
które odbędzie się w dniu 15 września 2020 r. ( wtorek ) o godz. 16:45 (drugi termin godz.
17:00) w Domu Ludowym w Skidziniu.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego zebrania.
3. Wybór sekretarza zebrania.
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Sprawozdanie sołtysa z działalności za rok 2019.
6. Zgłaszanie przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021.
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.
7. Podział środków z planu finansowego Sołectwa Skidziń na rok 2020.
8. Dyskusja i wolne wnioski.
9. Zakończenie zebrania.

Zwracamy się z prośbą do Mieszkańców o zachowanie środków ostrożności – obowiązują środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki).

Sołtys Sołectwa Skidziń
/-/ Mateusz Bielenin