Przekazanie placu budowy – ul. Oświęcimska

Dziś (23.09) został przekazany wykonawcy plac budowy drogi powiatowej nr 1868K
ul. Oświęcimska w Skidziniu. W ciągu najbliższych dwóch tygodni rozpoczną się roboty. Termin realizacji przebudowy blisko 400-metrowego odcinka powiatowego traktu mija w pierwszej połowie grudnia br.

W przekazaniu placu budowy wzięli udział starosta Marcin Niedziela, etatowa członkini zarządu powiatu Teresa Jankowska i członek zarządu Jerzy Mieszczak. Obecni byli także burmistrz Brzeszcz Radosław Szot i radna powiatowa Katarzyna Bliźniak.

Wartość robót przekracza 1,6 mln zł. Zadanie jest finansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, Powiatu Oświęcimskiego oraz Gminy Brzeszcze.

Inwestycja obejmuje wykonanie: chodnika, zjazdów do posesji, zatok autobusowych, wzmocnienie konstrukcji drogi oraz wykonanie nowej nawierzchni, odwodnienie drogi z odprowadzeniem wód opadowych nową kanalizacją deszczową.
Ponadto wykonanie nowej organizacji ruchu z oznakowaniem pionowym i poziomym oraz montaż oświetlenia solarnego przejścia dla pieszych w rejonie ul. Piwnej.

Roboty prowadzić będzie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowo-Transportowe „HANDREM” Wiesław Słowik, które zostało wyłonione na drodze procedury przetargowej.

Planowane zakończenie inwestycji to 11 grudnia br.

(tekst i zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu)