Fundusz Sołecki 2022

Fundusz Sołecki na rok 2022 został zaplanowany w następujący sposób:

    1. Zakup dyspensera do napojów – 4500 zł.
    2. Zakup nalewaka do chłodnych napojów gazowanych – 4500 zł.
    3. Zakup kompletów biesiadnych – 4500 zł.
    4. Dofinansowanie Pikników Rodzinnych w Skidziniu – 6000 zł.
    5. Zakup paliwa do kosiarek – 2000 zł.
    6. Zakup dwóch monitorów interaktywnych – 13000 zł.
    7. Doposażenie świetlicy w Domu Ludowym – 2000 zł.
    8. Remont pomieszczenia na kosiarki – 3071,70 zł.
    9. Zakup bramy garażowej do remizy OSP – 8000 zł.