Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

1 września uczniowie wracają do szkół i przedszkoli. Organizacja roku szkolnego 2020/2021 została przygotowana zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Modelem pracy w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeszcze, będą zajęcia stacjonarne.

We wrześniu do szkół i przedszkoli wraca po wakacyjnej przerwie 1586 uczniów oraz 750 przedszkolaków. Dyrektorzy Zespołów Szkolno – Przedszkolnych, na podstawie obowiązujących wytycznych MEN i GIS, opracowali procedury bezpieczeństwa, które będą obowiązywać zarówno dzieci i młodzież, jak i wszystkich pracowników szkoły (pedagogicznych i niepedagogicznych).

Szczegółowe procedury dla każdej placówki zostaną zamieszczone na stronach internetowych szkół oraz przesłane do rodziców za pośrednictwem dziennika elektronicznego MobiDziennik.