Czyste powietrze

Operator w Naszej Gminie!

W programie „Czyste Powietrze” w Województwie Małopolskim dla każdej Gminy oddelegowany został Operator NFOŚiGW odpowiedzialny za przynależne do niej sołectwa.

Na terenie Gminy Brzeszcze pomocą służy

Pan ADAM SURMA – Operator NFOŚiGW

Nr telefonu: +48 731 550 126

Operatora można poznać po oficjalnym identyfikatorze i pełnomocnictwie NFOŚiGW.

Więcej informacji na stronie:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/energiaplus-sp-z-oo–region-3-powiaty-chrzanowski-myslenicki-oswiecimski-suski-wadowicki 

Operator działa doradczo. Jego zadaniem jest pomoc przy ustaleniu progu dotacji, złożeniu wniosku, weryfikacji firm wykonawczych pod względem dotychczas realizowanych prac, sprawdzenia umów współpracy oraz w całym procesie realizacji i po jej zakończeniu.

Dzięki współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej możecie Państwo skorzystać z nieodpłatnego audytu, którego celem jest ustalenie kwoty dotacji, jaką można uzyskać na termomodernizację budynku mieszkalnego (nowe okna, drzwi, ocieplenie, tynki, ekologiczny system grzewczy) – nawet do 136 200 zł.

Nie bój się weryfikować pukające do drzwi osoby!

Zdarza się, że firmy podstępnie podszywają się pod gminnych wykonawców.

Pamiętaj, że w naszej gminie jedynym Operatorem jest dedykowany Operator Adam Surma, nr telefonu: +48 731 550 126.

#czystepowietrze 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie