Konkurs – ilustracja do Legendy o powstaniu miejscowości Skidziń

Zachęcamy Was do udziału w Lokalnym Konkursie Plastycznym. 🖌🖍
Tematem konkursu jest ilustracja do Legendy o powstaniu miejscowości Skidziń. 
Termin oddania prac: 9.10.2023r. Dom Ludowy w Skidziniu, godz. 16:00 – 18:00.
Celem konkursu jest:
-zapoznanie uczestników z „Legendą o powstaniu miejscowości Skidziń,
-rozwijanie umiejętności plastycznych,
-rozwijanie wyobraźni u dzieci i młodzieży,
-kształcenie poczucia estetyki,  
-umożliwienie wyrażenia ekspresji i emocji,
-docenienie kreatywności i pomysłowości.
Technika plastyczna: dowolna
Format pracy: dowolny
Przy ocenie prac konkursowych będą obowiązywać następujące kryteria:
-zgodność pracy z legendą,
-pomysłowość i oryginalność,
-samodzielność wykonania pracy,
-właściwy dobór techniki i środków,
-przejrzystość i zwięzłość kompozycji,
-estetyka i forma,
-sposób wyrażenia zainteresowań autora, jego emocji i ekspresji oraz nastrój i siła przekaz,
-umiejętność powiązania przez autora wszystkich elementów w zharmonizowaną całość.
Przewidujemy nagrody dla uczestników. 😀😀
Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 👍