OGŁOSZENIE Sołtys i Rada Sołecka Skidzinia zaprasza mieszkańców Skidzinia na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 15 września 2020 r. ( wtorek ) o godz. 16:45 (drugi termin godz. 17:00) w Domu Ludowym w Skidziniu. Planowany porządek obrad: 1. Otwarcie zebrania. 2. Wybór przewodniczącego zebrania. 3. Wybór sekretarza zebrania. 4. Wybór Komisji Uchwał i …

Zebranie wiejskie Read More »